Įsakymas dėl pritarimo Vilniaus lopšelio – darželio Molinukas 2018-2022 m. strateginiam planui (Plačiau>>>)

 

Vilniaus lopšelio – darželio Molinukas 2018-2022 m. Strateginis planas (Plačiau >>>)

 

Vilniaus lopšelio – darželio Molinukas 2020 m. Veiklos planas (Plačiau >>>)