Vaikas – vienintelė ir nepakartojama, unikali asmenybė.Jis turi savo gyvenimo ritmą, augimo tempą, pasaulio pažinimo stilių ir vystosi individualiai, priklausomai nuo savo gebėjimų ir iÅ¡orės: kultÅ«ros, Å¡eimos, kalbos, ugdymo(-si).

Darželis – tai nepažįstamas vaikui pasaulis: nauji santykiai su žmonėmis, kitoks gyvenimo ritmas, kitos ugdymo(-si) galimybės

Vilniaus lopÅ¡elis – darželis „Molinukas“ yra Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė, pelno nesiekianti bendros paskirties ikimokyklinė vaikų ugdymo institucija, padedanti tėvams vykdyti vaikų ugdymo funkcijas.

Ä®sikÅ«ręs jaukiame Vilniaus kampelyje – Dvarčionyse, Antakalnio seniÅ«nijoje, pažinimui, tyrinėjimui, meninei veiklai, judėjimui ir sveikatai palankioje gamtinėje aplinkoje su tyru oru, gražia darželio teritorija, kalvomis, apaugusiomis miÅ¡riu miÅ¡ku, karjerų ežerėlių ir laukinių paukščių gausa. Netoliese yra Kairėnų botanikos sodas. Tai, kad darželis įsikÅ«ręs miesto pakraÅ¡tyje, leidžia pajusti tiek miesto, tiek kaimo gyvenimo ypatumus.

Visi įstaigoje dirbantys pedagogai yra diplomuoti specialistai, turintys aukštąjį arba aukštesnįjį, specialybę atitinkantį išsilavinimą ir nuolat keliantys savo kvalifikaciją. Pedagogai savo auklėtinių ir savuosius pasiekimus pristato įvairiuose renginiuose, respublikinėse ir tarptautinėse konferencijose, pedagoginiuose periodiniuose leidiniuose, geranoriškai ir sumaniai dalinasi savo patirtimi su kitų įstaigų pedagogais bei Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija ir Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetu.

 

UGDYMO KALBA – LIETUVIŲ

 

DARŽELIS – 6 GRUPIŲ

 


2 grupės – lopšelinio amžiaus, kurias lanko vaikai nuo 2-3 metų;
3 grupės – ikimokyklinio amžiaus, kurias lanko vaikai nuo 3-6 metų
(viena grupė 3-4 metų; viena grupė 4-5 metų; viena grupė 5-6 metų);
1 grupė – prieÅ¡mokyklinio ugdymo grupė, kurią lanko vaikai nuo 5-7 metų.

 

KASMET UGDOMA APIE 120 VAIKŲ

 

Kadangi istoriškai susiklosčiusi situacija lėmė mikrorajono nevienalytę tautinę sudėtį ir nemažą darželio klientų dalį sudaro vaikai iš mišrių ir nelietuviškų šeimų, o kultūrų skirtumai ir panašumai verčia didelį dėmesį skirti nelietuviškai kalbantiems vaikams. Jiems, gerbdami jų tradicijas ir papročius, sudarome sąlygas kuo sklandžiau integruotis lietuviškame sociume, padėdami įgyti lietuvių kalbos įgūdžių, supažindindami su mūsų valstybėje puoselėjamomis tradicijomis, lietuvių liaudies papročiais.

Atsižvelgdami į rajono socialinį bei geografinį savitumą, pasitelkdamos naujausius ugdymo metodus bei priemones, mes maksimaliai stengiamės išnaudoti turimas sąlygas ir kurti ugdomąją aplinką, įgalinančią puoselėti vaiko individualumą ir padėti išsipildyti tėvų lūkesčiams.

Įgyvendinant įstaigos strategiją pagrindinis dėmesys skiriamas vaikui ir jį supantiems žmonėms.