Duomenų apsaugos pareigūno duomenys:

MB „Veiklos sprendimai“

El. p. dap@veiklos-sprendimai.lt

 

 

Asmens duomenų tvarkymo politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo taisyklės

Vaikų ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Asmens duomenų subjektų prašymų įgyvendinimo formos

Informacija dėl personalo atrankos vykdymo tikslu tvarkomų asmens duomenų