Lopšelis – darželis ,,Molinukas“ – mikrorajono bendruomenės kultūros – židinys, ugdymą suprantantis kaip sistemą, kuris sudaro galimybę įsisąmoninti demokratinės valstybės dorovines normas, darną su aplinka, ekologinės elgsenos ir sveikos gyvensenos principus.

Čia ugdomas Lietuvos pilietis, tausojantis savo sveikatą, puoselėjantis bendras tautos tradicijas bei dorovines nuostatas. Garantuojama ugdomojo proceso kokybė, kuri skatina harmoningos asmenybės vystimąsi. Pripažįstamas individualus vaiko ir darbuotojo tobulėjimo kelias.