– plėsti paramą ir pagalbą šeimai, gerinti vaikų buvimo darželyje sąlygas;
– profesionalūs, kompetetingi pedagogai ir kitas personalas;
– bendruomenės narių kultūra, kaip didžiausias bendruomenės garantas.

– Humaniškumo ir demokratiškumo principai – prioritetiniai;
– kultūrinis atvirumas;
– tolerancija;
– jauki aplinka;
– dėmesys švietimo paslaugos vartotojams;
– nuolatinis tobulėjimas;
– lūkesčiai formuojami pagal principą „Do, ut des“ (lot. duodu, kad duotum). Vyrauja šeimos ir darželio lūkesčių harmonija;
– pripažįstama vaikų poreikių įvairovė, pasirinkimo laisvė;
– geras vaikų motyvavimas ugdytis, pakankamai aukštas ugdymo lygis, tinkamai aprūpinta ugdymo aplinka, įvairi ir visapusiška veikla;
– darželis ugdo lygiateisiškumą, pripažįsta prigimtinę žmonių lygybę, formuoja abipuse pagarba grindžiamus partneriškus santykius tarp visų bendruomenės narių.