Ugdymo institucija – tai kultūros židinys, kuris kelia savo įstaigos prestižą nuosekliai ir kūrybiškai įvairiomis ugdymo(-si) priemonėmis brandindamas asmens tautinę, kultūrinę ir pilietinę savimonę bei nuostatą, kad kiekvienas žmogus yra kūrėjas, galintis įnešti savąją dalį į didžiąją žmonijos kultūros visumą ir įgyti demokratijos tradicijas įkūnijančias pilietinės kultūros pagrindus.
Lygybė, teisingumas, tarpusavio pagarba – pripažintos vertybės visų bendruomenės narių.

Vaikas ne indas, kurį reikia pripildyti, bet žibintas, kurį reikia uždegti.