Projektas „Kiekvieno vaiko sudėtingų emocinių patirčių transformavimas į darželio grupės psichologinio mikroklimato gerinimą ir emocinės brandos augimą“ Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0070

 

Vilniaus lopšelis-darželis „Žiogelis“ kartu su partneriais pradėjo

įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „Kiekvieno vaiko sudėtingų emocinių patirčių transformavimas į darželio grupės psichologinio mikroklimato gerinimą ir emocinės brandos augimą“ Nr. 09.2.1ESFA-K-728-02-0070.

 

Projekto partneriai:

  • Vilniaus lopšelis-darželis „Saulėtekis“;
  • Vilniaus lopšelis-darželis „Molinukas“;
  • Vilniaus lopšelis-darželis „Žuvėdra“;
  • Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras;
  • Vilniaus lopšelis-darželis „Giliukas“.

 

Projekto biudžetas: 117 611,65 Eur, iš jų ES dalis: 115 254,50 Eur.

 

Veiklų įgyvendinimo pradžia: 2019 m. spalio 8 d.

Numatoma veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2021 m. rugsėjo 30 d.

 

Projekto tikslas – transformuoti kiekvieno vaiko sudėtingas emocines patirtis į darželio grupės psichologinio mikroklimato gerinimą ir emocinės brandos augimą, panaudojant inovatyvius psichodramos ir veiksmo sociogramos metodus.

 

Projekto uždaviniai:

  1. Atpažinti kiekvieno vaiko sudėtingas emocines situacijų patirtis ir transformuoti jas į darželio grupės psichologinio mikroklimato gerinimą ir emocinės brandos augimą, panaudojant inovatyvius psichodramos ir veiksmo sociogramos metodus;
  2. Sukurti sistemą, kurią taikant kiekvieno vaiko sudėtingos emocinės patirtys būtų atpažįstamos ir transformuojamos į darželio grupės psichologinio mikroklimato gerinimą ir emocinės brandos augimą.

               

Įgyvendinant projektą numatoma apmokyti 55 pedagogus inovatyvių psichodramos ir veiksmo sociogramos metodų sudėtingų emocinių patirčių atpažinimui ir jų transformavimui į darželio grupės psichologinio mikroklimato gerinimą ir emocinės brandos augimą.

Tyrimai rodo, kad vaiko sudėtingos emocinių situacijų patirtys (brolio/sesers atsiradimas,  darželio ar gyvenamosios vietos keitimas, tėvų skyrybos, artimųjų emigracija, ligos, netektys ir pan.) dažnai turi neigiamos įtakos jo emocinei brandai bei grupės psichologiniam mikroklimatui. Krinta vaikų motyvacija bet kokiai veiklai, sumažėja savivertė ir pasitikėjimas savimi, kyla agresija ir konfliktinės situacijos. Kiti grupės nariai dažnai negali adekvačiai suprasti tokio elgesio ir neigiamai vertina bei atstumia vaikus, kurie patiria krizinius išgyvenimus.

Iki šiol nebuvo projektų ar priemonių Lietuvoje, skirtų sudėtingoms vaikų išgyvenamų emocijų patirtims ir jų transformacijai į psichologinio mikroklimato ir vaikų emocinės brandos gerinimą. Todėl šiuo inovatyviu projektu keliame tikslą transformuoti  vaiko sudėtingas emocinių situacijų patirtis į darželio grupės psichologinio mikroklimato gerinimą ir emocinės brandos augimą, panaudojant inovatyvius psichodramos ir veiksmo sociogramos metodus.

Numatomi  projekto rezultatai: vaikai išmoks suvokti savo ir kitų žmonių

atliekamus vaidmenis, gebės efektyviau spręsti kylančius konfliktus, problemas ir asmeninius išgyvenimus, išmoks atpažinti ir suvokti savo ir kitų žmonių elgesio priežastis, jausmus bei emocijas, efektyviau bendraus ir bendradarbiaus. Pagrindinis šio projekto pasiekimas bus padidėjusi kiekvieno vaiko emocinė branda, empatijos jausmas ir pagerėjęs kiekvienos darželio grupės psichologinis mikroklimatas.