VILNIAUS LOPŠELIS – DARŽELIS „MOLINUKAS“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Keramikų g. 34, LT10232 Vilnius, tel. (8 5)  231722,

el. p. rastine@molinukas.vilnius.lm.lt www.molinukas.vilnius.lm.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190018554

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
ATASKAITA

2020  m. gruodžio 21 d. 

I. ATASKAITINIAI KALENDORINIAI METAI

2020

II. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS

190018554

 

III. MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI

 

 

Pirkimo objekto rūšis

Bendra sudarytų sutarčių suma (€)

Prekės  33493,02 €
Paslaugos 2868,16 €
Darbai 8255,57 €

 

Iš viso

44616,75 €

 

IV. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI PAGAL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 91 STRAIPSNIO REIKALAVIMUS

 

 

Pirkimo objekto rūšis

Bendra sutarčių, sudarytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsniu, suma (€)

Procentai nuo paskirtų biudžeto asignavimų

Prekės    
Paslaugos    
Darbai    

 

Iš viso

 

V. PIRKIMAI PAGAL PRELIMINARIĄSIAS SUTARTIS

Eil. Nr.

Preliminarioji sutartis

Pagrindinės pirkimo sutartys

Pirkimo
numeris

Sutarties sudarymo data

Tiekėjo kodas

Tiekėjo pavadinimas

Sudarytų pirkimo sutarčių skaičius

Bendra suma (€)

1
2

 

Iš viso

VI. Asmuo, atsakingas už ataskaitos pildymą

Pareigų pavadinimas Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams-viešųjų pirkimų organizatorius

 

Vardas, pavardė Nijolė Gerdzevičienė

 

Telefonas 852317228

 

Elektroninio pašto adresas nijole.gerdzeviciene@gmail.com
Direktorė Marytė Kalinienė

(Parašas)

Nijolė Gerdzevičienė