PATVIRTINTA

Vilniaus lopšelio-darželio „Molinukas“

direktoriaus 2012 gruodžio 16 d.

įsakymu. Nr. V- 36aV

 

2% GPM (gautų pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą)
gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas
(Plačiau >>>)