„Zipio draugai“ nuo 2004 m.

Tarptautinės programos „Zipio draugai“ tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

https://www.vaikolabui.lt/zipio-draugai/

 

“Sveikas maistas – sveikas vaikas”

Skiepydami sveikos gyvensenos įgūdžius ir siekdami pagerinti vaikų mitybą, dalyvaujame Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis finansuojamose paramos programose:

”Pienas vaikams” nuo 2005-11-07 d.

„Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ nuo 2011-11-07 d.

https://www.pienasvaisiai.lt/

„Sveikatos želmenėliai“ nuo 2007 m.

Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos (RIIDA) „Sveikatos želmenėliai“ tikslas – įstaigų bendruomenių pastangomis stiprinti vaikų sveikatą, gilinti bendruomenių žinias, įgūdžius integruotos ir vieningos sveikatos stiprinimo sistemos kūrimui.

http://szelmeneliai.lt/

„BE PATYČIŲ“ nuo 2008 m.

Kampanija „BE PATYČIŲ“ – tai 2004 m. „Vaikų linijos“ inicijuota kampanija (ankstesnis pavadinimas „Nustok tyčiotis“), kurios pagrindinis tikslas – smurto ir patyčių prevencija.

https://www.bepatyciu.lt/

 

„SVEIKATIADA“ nuo 2019 m.

„Sveikatiada“ – tai ilgalaikis sveikos gyvensenos ugdymo projektas, suteikiantis vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą.

http://sveikatiada.lt/